Maden İşletme Projesi - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Maden İşletme Projesi

 1. İŞLETME PROJESİ


  1 . GENEL BİLGİLER :

  1.1. Ruhsat Sahibinin Adı , Soyadı : ........................
  1.2. Ruhsat Sahibinin Adresi : ........................
  1.3. Bağlı Olduğu V. D : ........................
  1.4. Vergi Numarası : ........................

  1.5. Projenin Amaç ve İştigal Konuları :

  Projenin amacı , ..................ili , .............. ilçesine bağlı , ................... köyü civarında İR................... , SİCİL .................. Sayılı MADEN sahasının en rantabl şekilde işletilerek ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır.

  İç ve dış pazar taleplerine uygun kalitede ve standartta yarı mamul ve mamul malzeme haline getirilerek ; alüminyum (kil) madeni potansiyelini değerlendirme , insanlara doğal ve çağdaş bir ürün sunmak bu projenin başlıca gerekçesidir.

  Projenin ikinci bölümünde , pazar durumu ve ekonomik bölümleri kapsamakta olup ; üçüncü bölümde sahanın jeolojisi , işletme durumu ve diğer teknik bilgiler , dördüncü bölümde ise öngörülen yatırımlar ayrıntıları ile verilmiştir.


  Eklenmiş Dosya
  Okunma: 1724 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -