"Balık baştan kokar" Sözünün Anlamı

Bu sözde anlatılmak istenen;

Toplumdaki ilk bozulmalar yöneticilerden, bir işteki ilk bozulmalar iş sahiplerinden başlar.

Örnek;

Bir toplumun kültürel değerleri yok oluyorsa, bilin ki; o toplumun yöneticileri kültürel değerlere sahip çıkmıyorlar.

Örnek;

Bir çocuğun ahlakı bozuksa ve devamlı küfürlü sözler söylüyorsa, bilin ki ailesindeki büyüklerinin de ahlakı bozuk, sözleri küfürlüdür.