Bu işlemi aşağıda verdiğim formül ile yapabilirsiniz.

1 den x kadar olan sayıların toplamını şu formül ile yapabilirsiniz.

x . (x+1)/2

Burada x, en son rakamı, "." ise çarpma işlemini göstermektedir. Buna göre;

100. (100+1)/2 = 5050 dir.

Başka bir örnekte ise;

1 den 5 kadar olan sayıları toplayalım.

5 . (5+1)/2 = 15 dir.