Engizisyon Sözcüğünün Kelime Anlamı Nedir?

Enginizisyon kelime anlamı Soruşturma
Engizisyon Katolik Kilisesi'ne bağlı bir mahkeme sistemi idi. Gerek kararları gerek siyasi ve dini görüşleri nedeniyle üç büyük engizisyon adından çok söz ettirdi.