İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Destanları - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Destanları

 1. A) SAKA DEVRİ DESTANLARI

  1) Alp Er Tunga Destanı: Türk-İran savaşlarında Alp Er Tunga'nın yiğitliklerini ve bu savaşları anlatır.

  2) Şu Destanı: İskender'le Türkler arasındaki savaşı ve Türk hakanı Şu'nun kahramanlıklarını anlatır.

  B) HUN DEVRİ DESTANI

  Oğuz Kağan Destanı: Hun hükümdarı Mete'yi ve onun yaşamınıanlatır.

  C) GÖKTÜRK DEVRİ DESTANLARI

  1) Bozkurt Destanı: Göktürklerin dişi bir kurttan türeyişini anlatır.

  2) Ergenekon Destanı: Bir savaşta yenilen ve Ergenekon'a açılan Türklerin orada bir demir dağı eritip intikamlarını almalarını anlatır.

  D) UYGUR DEVRİ DESTANLARI

  1) Türeyiş Destanı: Uygurların bir erkek kurttan türeyişi anlatılır.

  2) Göç Destanı: Uygur Türklerinin anlatır.

  NOT: Destanlar oluşumları bakımından iki grupta incelenebilir.

  İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Destanları

  a) Doğal Destanlar: Halk arasında ortaya çıkan anonim ürünlerdir. Bunlar genellikle daha sonra bir şair tarafından derlenip düzenlenmiştir. Bu türe örnek olarak şu destanları sıralayabiliriz.

  İliada, Odysseia Yunanlıların (Homeros)

  Kalevala Finlilerin

  Nibelungen Almanların

  Ramayana, Mahabarata Hintlilerin

  Cid İspanyolların

  Chanson de Roland Fransızların

  Gılgamış Sümerlerin

  Şehnâme İranlıların (Firdevsi)

  b) Yapma (Suni) Destanlar: Bir olayın doğal destana benzetilerek bir şairce destanlaştırılmasıdır. Yapma destan örneği olarak şunları sıralayabiliriz:

  Virgilius Aeneit

  Dante İlahi Komedi

  Tasso Kurtarılmış Kudüs

  Milton Kaybolmuş (Kaybedilmiş) Cennet Fazıl

  Hüsnü DAĞLARCA Üç Şehitler Destanı


  Güncelleme : 2018-03-14
  Okunma: 1389 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -