HAREKET

Bir cisim sabit kabul edilen bir noktaya göre zamanla konumunu değiştiriyor ise cisim hareket etmiştir.

Konum(x): Hareket eden bir cismin veya sistemin herhangi bir anda bulunduğu noktaya denir.

Yer Değiştirme (∆X): Hareket eden bir cismin son konumu ile ilk konumu arasındaki vektörel farka denir.

Hareket eden bir cismin son konumu ile ilk konumu arasındaki vektörel farka denirYörünge: Hareket eden cisimlerin, hareketleri sırasında izledikleri yola denir.

Hareket eden cisimlerin,  hareketleri sırasında izledikleri yola denir.


Örnek)

Bir araç önce 5 km.doğuya, sonra 12 km kuzeye ve oradan da harekete başladığı noktaya yönelerek 3km yol alıyor.
Buna göre, aracın aldığı toplam yolu ve yer değiştirmesini bulunuz?Çözüm)

Alınan toplam yol skaler olduğundan gidilen bütün yollar cebirsel olarak toplanırsa;
5+12+3=20 km olarak bulunur.

Hareket çözümlü örnek

BİR DOĞRU BOYUNCA HAREKET


Hız(V): Hareket eden bir cismin birim zamandaki yer değiştirmesine hız denir. v ile gösterilir. Vektörel bir büyüklük olup, birimi cm/s, m/s, km/h alınabilir..

BİR DOĞRU BOYUNCA HAREKET

Anlık Hız(Ani Hız): Bir cismin herhangi bir andaki hızına ani hız denir.
Konum-zaman grafiğinden herhangi bir andaki ani hızı bulmak için o anda eğriye çizilen teğetin eğimini bulmak yeterlidir. Teğetin zaman ekseni ile yaptığı açın tanjantı ani hızı verir.

Anlık Hız

Ortalama Hız: Bir cismin hızı hareket süresince sabit olmayıp bazen artıyor bazen azalıyor ise ortalama hızdan bahsedebiliriz. Ortalama hız skaler ve vektörel olmak üzere ikiye ayrılır.

Ortalama  Hız:


İvme(a): Hareketli bir cismin birim zamandaki hız değişimine denir. Birimi m/s 2 ,cm/s 2 alınabilir. Vektörel bir büyüklüktür
ve a ile gösterilir.

İvme(a)

Konu ile alakalı diğer konular:
Hareket Çeşitleri Görsel Konu Anlatımı
Hareket Konusu Soru ve Çözümleri