Türkiye'de Ulaşımı Etkileyen Faktörler

1-Doğal Faktörler
a)Yüzey şekilleri
b)İklim
c)Coğrafi Konum

2-Beşeri Faktörler
a)İşgücü
b)Teknik eleman
c)Sermaye
d)Ekonomik faaliyetler

Türkiye’de Ulaşımı Etkileyen Faktörler


Bir ülkede ulaşımın gelişmesi daha çok o ülkenin gelişmişlik düzeyine bağlıdır. Gelişmiş ülkeler doğal koşulların olumsuz etkilerini aşarak ülkenin birçok yerine her türlü ulaşımı götürmüştür. (Japonya, ADB vb.)