İnsanlar var oldukları günden beri yaşamlarını doğal çevre ile iç içe sürdürmektedir. Yaşadıkları doğal çevreyi, amaçları doğrultusunda değiştirerek kendilerine bir yapay çevre meydana getirdiler.


İnsanların, günlük yaşamlarını sürdürdükleri ev, işyeri, taşıt araçları, kamuya açık sinema, tiyatro ve fabrika gibi yerler yapay çevreleri meydana getirirler.

İnsanları en fazla etkileyen kirlilikte kendi yapay çevrelerinde meydana gelen kirliliktir.Yapay Çevre Nedir?