Atatürk ilkeleri Türk toplumunun ihtiyaçları karşısında doğmuştur.

Atatürk ilkelerinin kabul edilmesinde ve toplum tarafından benimsenmesinde hiçbir dış baskı yoktur.

Atatürk ilkelerinde taklitçilik yoktur.

Atatürk ilkelerinin anlam, kavram ve yapısı Türk milletinin ruhuna, karekterine ve geleneklerine tamamen uygundur.

Atatürk ilkeleri tamamen bir bütündür. İlkelerin tamamı bir bütünün parçasıdır. Bütün ilkeler birbiri ile alakalı olduğundan sonuçta birbirini tamamlar.

Atatürk ilkeleri akla ve mantığa uygundur.

Atatürk ilkeleri Atatürkçü düşünce sistemini meydana getirir.

Atatürk ilkelerinin hedefi Türk devletini her açıdan çağdaş devletler düzeyine çıkarmaktır.