Nüfusun Yoğun Olmasında Etkili Olan Faktörler Nelerdir?


1- İklimin Uygun Olması (İklim Özellikleri)
2- Yerleşmeye Uygun Düz Alanlar Olması (Yer Şekilleri)
3- Verimli Topraklar (Toprak Özellikleri)
4- Sanayinin Gelişmiş Olması
5-Ulaşımın Gelişmiş Olması

Sık nüfuslu yerler: Marmara denizi kıyıları, Ege Bölgesi'nin kıyı kesimi ve çöküntü ovaları, Akdeniz Bölgesi'nde Çukurova çevresi, Karadeniz Bölgesi'nde Doğu Karadeniz kıyıları ile Batı Karadeniz'in batısıdır Ayrıca Ankara, Eskişehir, Gazi Antep ve Diyarbakır yoğun nüfuslu illerdir