Nüfusun Dağılışını Etkileyen Doğal ve Beşeri Faktörler - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Nüfusun Dağılışını Etkileyen Doğal ve Beşeri Faktörler

 1. Nüfus, belirli bir alanda, belirli bir zamanda yaşayan insan topluluğudur. Ülkemizde nüfus sayımlarını Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yapmaktadır. İlk düzenli nüfus sayımı 1927, ikincisi 1935 yılında yapılmıştır.


  Daha sonra 1990 yılına kadar her 5 yılda nüfus sayımı yapılmıştır. 1990 yılından sonra her 10 yılda bir yapılmasına karar verilmesine rağmen, bazı ihtiyaçlardan dolayı 1997 yılında nüfus sayımı yapılmıştır. En son yapılan nüfus sayımı ise, 2000 yılındadır.

  Nüfus sayımları ülkemizdeki insan sayısının bilinmesi ve ona göre bazı planlamaların yapılması için önemlidir.


  Nüfusun Dağılışını Etkileyen Doğal ve Beşeri Faktörler


  NÜFUSUN DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
  Türkiye'de nüfusun farklı dağılışında etkili olan faktörler şunlardır:

  1. Fiziki Faktörler


  a. İklim özellikleri:
  Ülkemizde nüfusun yoğun olduğu yerlerin, genelde kıyı bölgeler olmasında ılıman iklimin büyük etkisi vardır. Kurak ve kışları aşırı soğuk geçen yerlerde nüfus fazla yoğun değildir.

  b. Yer şekilleri:
  Ülkemizde yüksek ve engebeli yerlerde nüfus azdır. Doğu Anadolu Bölgesi, Taşe-li platosu, Menteşe yöresi gibi yerler bunlara örnek verilebilir.

  c. Toprak özellikleri:
  Verimli toprakların bulunduğu alanlar (Çukurova, Gediz, B. Menderes) nüfusça kalabalık iken, Tuz Gölü çevresi gibi yerlerde verimsiz topraklar bulunduğundan nüfus çok azdır.

  2. Beşeri Faktörler


  a. Sanayileşme:
  Bütün Dünya'da olduğu gibi Türkiye'de de, sanayileşmenin arttığı yerlerde nüfus yoğunluğu artmıştır, İstanbul, İzmit, Adapazarı, Bursa, Adana ve İzmir buna örnektir.

  b. Tarım:
  Tarımın geliştiği yerler yoğun nüfusludur. Çukurova, Gediz, Bafra ve Çarşamba ovaları çevresi gibi.

  c. Yeraltı kaynakları:
  Madenlerin veya enerji kaynaklarının işletilmesinde yoğun nüfusa ihtiyaç olduğundan, bu alanlarda da nüfus fazladır. Zonguldak, Soma, Elbistan buna örnektir.

  d. Turizm:
  Ülkemizde, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki merkezlerde turizmden dolayı nüfus yoğunlaşmıştır.

  e. Ulaşım:
  Ulaşım yolları kavşağında bulunan illerimizin nüfusu artmıştır. Eskişehir, Ankara, Kayseri, İstanbul gibi illerin gelişmesinde, ulaşım yolları üzerinde bulunmaları da etkili olmuştur. 2. 2017-12-23 #2
  .....................................GİBİ

 3. 2018-02-08 #3
  Abi sayfa çok kötü bir şeye ulaşamadım

  Okunma: 38319 - Yorum: 2 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -