Topla yürüme, oyun sahasında canlı bir topu tutarken, bir veya iki ayağın herhangi bir yönde bu kuralda belirtilen sınırları aşarak yapılan illegal hareketlerdir.


Pivot hareketi oyun sahasında canlı bir topu tutan oyuncunun, bir ayağını yerden kaldırmadan diğer ayağı ile herhangi bir yöne bir ya da daha fazla adım atarak yaptığı legal bir harekettir. Bu hareket sırasında oyuncunun kaldırmadığı ayak, pivot ayağıdır.

Kural
Oyun sahasında canlı bir topu tutan oyuncunun pivot ayağını belirleme:

İki ayağı da zeminle temas halindeyse;
- Ayaklarından birini kaldırdığında, diğer ayağı pivot ayağı olur.

Hareket halindeyse veya dripling yapıyorsa;
▬ Ayaklarından biri yere temas ediyorsa, bu ayağı pivot ayağı olur.
▬ İki ayağı da havada ise ve aynı anda iki ayağının üzerine düşerse, daha sonra
ayaklarından birini kaldırdığında diğer ayağı pivot ayağı olur..
▬ İki ayağı da havada ise ve önce bir ayağının üzerine düşerse, bu ayağı pivot ayağı olur. Bir ayağının üzerine düşüp tekrar sıçrayarak aynı anda iki ayağını üzerine düşerse, hiçbir ayağını pivot ayağı olarak kullanamaz.

Oyun sahasında canlı bir topu kontrol ederken pivot ayağını belirleyen oyuncunun topla ilerlemesi:

Her iki ayağı da yerdeyse:
▬ Driplinge başlamak için, top elden çıkarılmadan önce pivot ayağı kaldırılamaz.
▬ Oyuncu pas vermek veya şut atmak için, oyuncu pivot ayağının üzerinde sıçrayabilir ancak iki ayağından biri yere temas etmeden önce topu elinden çıkarmış olmalıdır.

Hareket halindeyse:
▬ Şut atmak veya pas vermek için bir veya iki ayağını kaldırabilir,bir veya iki ayağı zemine temas etmeden önce top elinden çıkmalıdır.
▬ Driplinge başlamak için, top elinden çıkmadan pivot ayağını kaldıramaz.
Bir oyuncu, hiçbir ayağı pivot ayağı değilken stop yaptığında;
▬ Driplinge başlarken top elinden çıkmadan hiçbir ayağını yerden kaldıramaz,
▬ Şut atmak veya pas vermek için bir veya iki ayağını kaldırabilir ancak top elinden çıkmadan hiçbir ayağı yere temas edemez.

Düşme, ayağı kayma veya yere oturma:
Bir oyuncunun topu tutarken yere düşmesi, yerde uzanırken veya otururken topun kontrolünü elde etmesi legaldir.
Bir oyuncu topu tutarken kayar, yuvarlanır veya ayağa kalkmaya teşebbüs ederse, bu bir ihlaldir.