Bayt (İngilizce: byte), elektronik ve bilgisayar bilimlerinde genellikle 8 bitlik dizilim boyunca 1 veya 0 değerlerini bünyesine alan ve kaydedilen bilgilerin türünden bağımsız bir bellek ölçüm birimi. Bir bayt, Latin alfabesini baz alan 8-bitlik bir kodlamada herhangi bir harfi temsil eder.


'Çoğu platformda' 8 bit = 1 bayt

Bitten sonraki ikinci en küçük sayısal bilgisayar birimidir. Bir Bayt, 0 ile 255 arasındaki değeri veya diğer anlamda 256 şalter durumunu temsil etmektedir. Yani 2 üssü 8'dir. Onluk düzende 167'nin ikilik düzende dizilimi şöyledir: 10100111.

1 - Bayt Nedir? bit'in onluk sayı değeri 255 olup, 0 ile birlikte, 256 şalter durumunu gösterir. Eğer somut sonuç 2 üzeri 10'u geçiyorsa o zaman sayının sonundaki rakamlar silinip onun yerine kısaltmalar eklenir. Örneğin,


  • 1 Kilobayt = 1 KB = 103= 1.024 Bayt
  • 1 Megabayt = 1 MB = 106= 1.048.576 Bayt
  • 1 Gigabayt = 1 GB = 109= 1.073.741.824 Bayt
  • 1 Terabayt = 1 TB = 1012= 1.099.511.627.776 Bayt
  • 1 Petabayt = 1 PB = 1015 bayt
  • 1 Eksabayt = 1 EB = 1018 bayt
  • 1 Zettabayt = 1 ZB = 1021 bayt
  • 1 Yottabayt = 1 YB = 1024 bayt
Bayt Nedir?


Bite terimi ilk defa IBM çalışanları tarafından 1956'da ortaya atılmıştır. Aslında, doğrudan adreslenebilen belleğin 6 bitlik bir değeri tanımlayan en küçük birimi olarak tanımlanmıştir. Daha sonra, 1956'da, 6 Bite'tan 8 Bite geliştirilmiştir. Bite, bit ile karıştırılmaması için daha sonra Byte'a çevrilmiştir.

Diğer bir kelime açıklamasına göre de, Byte, "by eight"in (Türkçe'de sekiz kez veya sekiz ile) kısaltılmış halidir.