Mutlak sıfır, bir maddenin moleküllerinin entropisinin minimum değerine ulaştığı teorik sıcaklık. 0 Kelvin, -273.15 °Celsius, 0 Rankine ve -459.67 ° Fahrenhayta eşittir.


Mutlak sıfır sıcaklığına ulaşan (inen) bir maddede hiç ısı enerjisi kalmayacağından daha fazla soğutmak mümkün değildir. Mutlak sıfır moleküllerin durduğu (hareketlerinin çok küçük titreşimlereindirgendiği) noktadır. Mutlak sıfır hesabında ihmal edilen bu titreşimin sebebi sıfır noktası enerjisi denilen enerjidir ve bu enerji maddeden uzaklaştırılamaz. Mutlak sıfır maddelerin ısı basınç diyagramından hesaplanabilir. Örneğin suyun normal atmosfer basıncı altında su-buz su ve su-su buharı hallerindeki ısı basınç diyagramları çizilirse diygramdaki üç eğrinin de skalada mutlak sıfır değerinde birleşeceği görülür.Ulaşılan Sıcaklıklar


Bilimadamları tam olarak bir "sıfır" ısı enerjisi durumu yaratamasalar da maddenin garip kuantum etkileri gösterdiği, mutlak sıfıra oldukça yakın sıcaklıklara ulaşabilmektedirler. Şu ana kadar ulaşılmış en düşük sıcaklık 100 pikoKelvin'dir.