Mustafa Kemal'in Okur Yazar Nüfus İçin Yaptığı Çalışmalar

Atatürk Türk halkının çoğunluğunun (% 90'ının) okuma yazma bilmemesini bir ayıp olarak görmüştür.
Bu cehaletin önüne geçmek için yaptırdığı araştırmalarda en büyük nedenin Arap harflerinde olduğunu anlamıştır.
1928'de gerçekleştirdiği harf inkılabıyla Türkçe sözcükleri ifade etmekte yetersiz kalan Arap harflerinin yerine Latin harflerini getirmiştir.

Atatürk okur yazar sayısını artırmak için Millet Mektepleri kurmuştur. Eğitim Bakanlığı'na bağlanmış, tümünde çağdaş, laik eğitim verilmesi sağlanmıştır.

Baş öğretmenliğini yaptığı bu okullar vasıtasıyla 1.240.000 kişinin okuma yazma öğrenmesini sağlamıştır.

Harf inkılabı Öncesi % 10 olan okur yazar oranı kısa bir süre içinde % 20'ye çıkmıştır.Eğitimde cinsiyet farkı gözetmeden eşit hak ve İmkanlardan faydalanmasını sağlamıştır.Atatürk, ayrıca eğitimin bir meslek kazandırmasına da büyük önem vermiş Tapu Kadastro, Maliye, Ticaret, Terzilik, Sağlık ve bunlar gibi diğer dallarda pek çok mesleki öğretim kurumlarının açılmasını sağlamıştır.

Atatürk'ün eğitimde gerçekleştirdiği en önemli çlışmalarddan biri: 3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat yani eğitimin birleştirilmesi hakkındaki kanunla gerçekleşmiştir. Bu kanunla Osmanlı Devleti'nden beri süregelen eğitimdeki ikiliğe son verilmiştir. O zamana kadar ülkemizde bir yanda dini eğitim veren okullar, diğer yanda ise Laik eğitim veren kurumlar vardı. Bu kurumlardan her biri kendine göre bir eğitim programı izliyor ve sonuçta iki ayrı insan tipi yetiştiriyorlardı.