Hikmet Şiirinden Bugün Farklı Anlamda ve Şekilde Kullanılan Kelimeler

közüm> gözüm

yaşda> yaşta

Altmışbirde> altmış bir yaşında

yitti>erişti

üçde> üçte

eyâ> ey

bağlap> bağlayıp

kir>gir

günâhımdın> günahımdan

kiçe> gece

Cânânınıng min> cananımın

tiley> dileyeyim

yördüm> yürüdüm

Kolğa alıp> ele alıp

başdın ayağ> baştan ayağa

körer> görür

açkunça> açınca

didi > dedi

İlâhımdın> ilahımdın

bilim> belim

yirge> yere

korkar min> korkarım

min> ben

cânıng min> canınım

candın kiçip> candan geçip

kündüz> gündüz

Canıngnı bir> canını ver

hüdâyımdın> hüdamdan

bar> var

Nefsingni kır> nefsini kır