Birden çok bilgisayarın birbirine bağlı olarak kullanılmasıyla oluşturulan çalışma biçimine bilgisayar ağı (computer network) denir. Bir bilgisayar ağında çok sayıda bilgisayar yer alır. Bu bilgisayarlar yan yana duran iki bilgisayar olabileceği gibi tüm dünyaya yayılmış binlerce bilgisayar olabilir.


Ağ içindeki bilgisayarlar belli bir biçimde dizilirler. Bilgisayarlar arasında genellikle kablo ile bağlantı sağlanır. Kablo bağlantısının mümkün olmadığı durumlarda mikro dalgalar ve uydular aracılığıyla da ağ içindeki iletişim kurulur. Bilgisayar ağlarının ilk uygulamaları 1960'lı yılların sonlarında başlamıştır. Ancak yerel bilgisayar ağlarının yaygınlaşması 1980'li yıllarda başlamış ve gelişmiştir.1980'li yıllarda, kişisel bilgisayarların çoğalması, bilgisayar teknolojisindeki ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler bilgisayar ağlarının daha yararlı olmasını sağlamıştır.


İsim:  Bilgisayar Agi.jpg
Görüntüleme: 6331
Büyüklük:  11,8 KB (Kilobyte)
Bilgisayar Ağı Türleri


Bilgisayar ağları büyüklüklerine, topolojilerine ve kullanılan protokollere göre çeşitli türlere ayrılırlar.

Büyüklüklerine Göre

PAN - Personal Area Network

LAN - Local Area Network

MAN - Metropolitan Area Network

WAN - Wide Area Network

VPN - Virtual Private Network

CAN - Controller Area Network

SAN - Storage Area Network

Topolojilerine Göre

Yıldız (Star) Topolojisi

Ağaç (Hiyerarşik) Topolojisi

Halka (Ring) Topolojisi

Ortak Yol (BUS) Topolojisi

Örgü (Mesh) Topolojisi

Gelişmiş Yıldız Topolojisi

Ortamlarına Göre

Ethernet

Token Ring

FDDI

ATM