araklamak «çalmak»,

atmasyon «asılsız anlamsız,uydurma,yalan söz veya haber»,

tırnakçı «hırsız, yankesici»,

uyutmak «aldatmak, kandırmak»,

papel «para»,

uyuzlanmak «huylanmak, şüphelenmek»,

volta «bir aşağı, bir yukarı dolaşma»,

yaylanmak «çekip gitmek»,

zoka «tuzak, hile, dalavere, oyun»