Ülkemizde her ne kadar askeri iradenin karar verdiği bir duruş olarak algılansa da aslında sıkıyönetim, uygulanmasına Bakanlar Kurulu tarafından karar verilmesi gereken ve askeri iradeyi belirli bir süreliğine mülki idareye getiren daha çok "örfi" bir idare biçimidir. Sıkıyönetim süreci içerisinde her ne kadar insanların "temel hak ve hürriyetleri" bir süreliğine kısıtlansa da, aslında bu karar yine demokrasinin bir organı olan bakanlar kurulunun alması gereken bir karardır.