İşlerin Yolunda Gitmesi İçin Okunan Dua

Sübhanallahi ve bihamdihi sübhanallahil Azim ve bihamdihi estağfirullah. Ya Kafi, Ya Gani, Ya Fettah, Ya Rezzak, Ya Kerim, Ya
Vehhap, Ya Zettavili, Ya Mecid.

Bu duanın manası şöyledir:

SÜBHANALLAHİ VE BİHAMDİHİ = Allahı hamd ile tesbih ederim.

SÜBHANALLAHİL AZİM VE BİHAMDİHİ = Büyük Allahı hamd ile tesbih ederim.

ESTAĞFİRULLAH = Allahtan bağışlanmamı isterim.

YA KAFİ = Ey her şeye kâfi gelen.

YA GANİ = Ey hiçbir şeye ihtiyacı olmayan/Zengin.

YA FETTAH = Ey suretleri, şekilleri, kapıları açan.

YA REZZAK = Ey her canlının rızkını veren.

YA KERİM = Ey ihsanları bollan/Cömert.

YA VEHHAP = Ey bağışları çok olan.

YA ZET-TAVİLİ = Ey geniş güç ve servet sahibi/lütuf ve ihsanı pek geniş olan.

YA MECİD = Ey Yüce olan.

ZET-TAVİLİ / Zit-tavli ismi Mümin/Gafir Suresinin 3. ayetinde geçmektedir.