Hz. Muhammedin Doğumunda Gerçekleşen Mucizeler - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Hz. Muhammedin Doğumunda Gerçekleşen Mucizeler

  1. Hz. Muhammedin Doğumunda Gerçekleşen Mucizeler

    Peygamberimiz (s.a.s.)'in doğduğu gece bir takım olağanüstü olaylar meydana gelmiştir. O gece İran Kisrâsı (Kralı)'nın Medâyin şehrindeki sarayının 14 sütûnu yıkılmış, Mecûsîlerin İran'da Istahrâbat şehrinde bin yıldan beri yanmakta olan "ateşgede"leri sönmüş, Sâve (Taberiyye) gölü yere batmış, bin yıldan beri kurumuş olan Semâve deresi'nin suları taşmış, Mecûsîlerin büyük bilgini Mûdibân korkunç bir rüya görmüş, Kâbe'deki putların yüz üstü devrildikleri görülmüştü. Gerçekten O'nun doğması ile bütün dünyada hüküm sürmekte olan cehâlet ve küfür ateşi sönmüş, putperestlik yıkılmış, zulmün baskısı son bulmuştur.


  2. 2013-02-05 #2
    Bence bunu herkes okumalı çünkü bu HZ MUHAMMEDİN doğduğu gece gerçekleşen mucizeleri anlatıyorrrrrrrrrrrrrrrrrrr

  Okunma: 2743 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -