Hz. Muhammedin Doğumundaki Mucizeler - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Hz. Muhammedin Doğumundaki Mucizeler

  1. Hz. Muhammedin Doğumunda Meydana Gelen Mucizeler
    Peygamberimiz (s.a.s.)'in doğduğu gece bir takım olağanüstü olaylar meydana gelmiştir. O gece İran Kisrâsı (Kralı)'nın Medâyin şehrindeki sarayının 14 sütûnu yıkılmış, Mecûsîlerin İran'da Istahrâbat şehrinde bin yıldan beri yanmakta olan "ateşgede"leri sönmüş, Sâve (Taberiyye) gölü yere batmış, bin yıldan beri kurumuş olan Semâve deresi'nin suları taşmış,


    Mecûsîlerin büyük bilgini Mûdibân korkunç bir rüya görmüş, Kâbe'deki putların yüz üstü devrildikleri görülmüştü. Gerçekten O'nun doğması ile bütün dünyada hüküm sürmekte olan cehâlet ve küfür ateşi sönmüş, putperestlik yıkılmış, zulmün baskısı son bulmuştur.
  2. 2013-02-22 #2
    güzel olmuş

  Okunma: 4089 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -