Kütlesi ve hacmi olan, boşlukta yer kaplayan her şeye "madde" denir. Çevremizde gördüğümüz maddeleri katı, sıvı ve gaz olarak sınıflandırabiliriz.


İsim:  Maddenin Halleri.jpg
Görüntüleme: 5995
Büyüklük:  21,4 KB (Kilobyte)


KATILARIN ÖZELLİKLERİ :

* Katı hali, maddenin en düzenli halidir.
* Katıları oluşturan tanecikler arasındaki boşluklar yok denecek kadar azdır.
* Katı tanecikleri arasındaki çekim kuvveti çok fazladır.
* Katıların belirli bir şekli ve belirli bir hacmi vardır.
* Katılar sıkıştırılamaz.

SIVILARIN ÖZELLİKLERİ :


* Sıvılar, katılara göre daha düzensizdir.
* Sıvıları oluşturan tanecikler arasındaki boşluklar, katılara göre daha fazladır.
* Sıvı tanecikleri arasındaki çekim kuvveti, katılardakine göre daha azdır.
* Sıvıların belirli bir şekli yoktur. Bulundukları kabın şeklini alırlar.
* Sıvıların belirli bir hacmi vardır.
* Sıvılar, akışkandır.
* Sıvılar çok az sıkıştırılabilir.

GAZLARIN ÖZELLİKLERİ :


* Gaz hali, maddenin en düzensiz halidir.
* Gazları oluşturan tanecikler arasındaki boşluklar çok fazladır.
* Gazları oluşturan tanecikler arasındaki çekim kuvveti çok azdır.
* Gazların belirli bir şekli yoktur. Bulundukları kabın şeklini alırlar.
* Gazların belirli bir hacmi yoktur. Bulundukları kabın hacmini alırlar.
* Gazlar, uçucudur.
* Gazlar rahatlıkla sıkıştırılabilir.