Periyot bir tam salınım arasındaki zaman süresine ya da bir titreşim için geçen süreye denir. Periyota "bir devir süresince geçen zaman" da diyebiliriz. Birimi saniyedir. Frekansla ters orantılıdır. Eşit zaman aralıklarında yinelenen harekettir.


İsim:  Periyot.png
Görüntüleme: 1318
Büyüklük:  384 Byte burada; T periyot, f ise Frekanstır.