Metrenin askatları:
Mili metre
Santimetre
Desimetre

Katları:

Dekametre
Hektometre
Kilometre

SIVI ÖLÇÜLERİ
Benzin, süt ve su gibi akıcı maddeler, litre ile ölçülür. Sıvı ölçüsünün temel birimi "litre" dir , "lt" ile gösterilir.1 litre sıvının hacmi 1 dm3 tür.

LİTRENİN KATLARI VE ASKATLARI

Mililitre
Santilitre
Desilitre

Katları:

Dekalitre
Hektolitre
Kilolitre

OSMANLILARDA ESKİ ÖLÇÜ BİRİMLERİ

Eski Uzunluk Ölçü Birimleri

Osmanlı İmparatorluğu zamanında 75,8 cm'lik zirai mimari (veya sadece zirai), 68 cm uzunluğundaki çarşı arşını vardı. Daha sonra ipekli fiyatlarının artması dolayısı ile fiyatı yükseltme yerine ölçü birimi kısaltılarak 65 cm'lik Fars kökenli endaze birimi kullanıldı. III. Selim abanoz ağacından bir prototip olarak 1 zirai mimari yaptırdı. Bunun bir tarafı 24 parmağa ve her parmak 10 hat'ta bölündü. Böylelikle bu bölümle basımevinde kullanılan punto büyüklükleri de alınabilecekti. Diğer tarafı sadece 20 eşit parçaya bölündü. Zirai mimari, arşın ve endaze ölçü birimlerinin ast ve üst katları aşağıda gösterilmiştir.

1 zirai mimari = zirai = mimari arşını = 2 ayak (kadem) = 0,75774 m = 24 parmak = 288 hat = 3456 nokta
(yol, sokak uzunluğu, bina yüksekliği vb. için)
* 1 parmak = 12 hat = 0,03157 m
* 1 hat = 12 nokta = 0,00263 m
* 1 nokta = 0,00022 m
* 1 kulaç = 2,5 zirai =1,895 m (ip boyu, su derinliği, kuyu derinliği vb. için)
* 1 kara mili = 2500 zirai = 1895 m (kara yolculuğundaki mesafeler için)
* 1 fersah = 3 mil = 7500 zirai = 5685 m
* 1 berid (menzil) = 4 fersah = 12 mil = 30900 arşın = 22740 m
* 1 merhale = 2 berid = 45480 m
* 1 çarşı arşını = 8 rubu (urup) = 0,680 m (kumaş için)
* 1 rubu = 2 kirah = 0,085 m
* 1 kirah = 0,0425 m
* 1 endaze = 8 rubu (urup) = 0,650 m (artan ipekli fiyatlarına karşılık konulan ölçü birimi)


Eski Alan Ölçü Birimleri

* 1 arşın (zirai) ²= 0,57417 m²= 4 ayak²
* 1 dönüm (yeni) = 2500 m²
* 1 dönüm (büyük) = 2720 m²
* 1 dönüm (atik) = 4 evlek = 1600 zirai² = 918,672 m² (bir kenarı 40 arşın (zirai) olan kare)
* 1 atik evlek = 400 arşın²= 229,668 m²
* 1 yeni evlek = 100 m²
* 1 cerip = 3600 zirai²= 2067,012 m²
* 1 ayak² = 144 parmak²= 0,14354 m²
* 1 parmak² = 144 hat²= 0,00099751 m²
* 1 hat² = 144 nokta²= 0,000006927 m²
* 1 çarşı arşın² = 0,46240 m²
* 1 urup² = 0,007225 m²
* 1 kirah² = 0,0018062 m²
* 1 endaze² = 0,422500 m²
* 1 urup² = 0,0066015 m²
* 1 kirah² = 0,0016504 m²


Eski Ağırlık Ölçü Birimleri

Ağırlık ölçü birimi de uzunluk ölçü birimi gibi farklılıklar gösteriyordu. Şimdi kullanılan ağırlık birimi kilogram olup 0 derecede bir desimetreküp suyun ağırlığı olarak tanımlanmış ve Uluslararası Ölçü ve Ağırlık Birliğinden Türkiye'ye bir örnek verilmiştir.

1874 yılı iridyumlu platin alaşımından 1928/29 da yapılmış olan 42 nolu Türkiye milli kilogram prototipinin kullanılmasında gösterilen dikkatsizlik ve özensizlikten dolayı bozulduğunun anlaşılması üzerine 1953 yılında yapılan 54 numaralı prototipi ile değiştirilmiştir.


* 1 okka (kıyye) = 400 dirhem = 1282,945 gr (1280 gr)
* 6 kıyye = 1 batman = 7,544 kg
* 44 kıyye = 1 kantar = 100 ludre = 56,320 kg
* 4 kantar = 1 çeki = 176 kıyye = 225,798 kg
* 1 kg = 312,5 dirhem = 0,781257 kıyye (okka)
* 1 kg = 0 okka + 311 dirhem + 12,5225 kırat
* 1 tonilato = 1000 kg = 4 çeki + 1 kantar + 37,4 okka
* 1 tonilato = 17 kantar + 31 okka + 183 dirhem
* 1,5 dirhem = 1 miskal = 4,8 gr
* 1 dirhem = 4 dünük = 3,2 gr
* 1 dünük = 4 kırat
* 1 kırat = 4 bakray = 1/24 misgal
* 1 bakray = 4 fitil
* 1 fitil = 2 nekir
* 1 nekir = 2 kıtmir
* 1 kıtmir = 2 zerre

Osmanlı Devleti'nde kullanılan saat, takvim ve ölçüler, Avrupa devletlerinde kullanılanlardan farklıydı. Bu durum, sosyal, ticarî ve resmî ilişkileri zorlaştırıyor, bazı karışıklıklara sebep oluyordu. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde bu farklılığı gidermek için bazı çalışmalar yapıldı. Fakat yeterli değildi. Cumhuriyetin ilânından sonra bu zorluklan ortadan kaldırmak için çalışmalara başlandı. Önce 26 Aralık 1925'te çıkarılan bir kanunla, o zamana kadar kullanılmakta olan, Hicrî ve Rumî takvimlerin yerine Milâdî takvim kabul edildi, 1 Ocak 1926'dan itibaren de kullanılmaya başlandı. Böylece devlet işlerinde karışıklık önlendi. Takvimdeki bu değişikliğin yanında, alaturka denilen, güneşin batışına göre ayarlanan saat yerine, çağdaş dünyanın kullandığı saat sistemi kabul edildi. Batıdan alınan zaman ölçüsü ile bir gün 24 saate bölünüp, günlük hayat düzene sokuldu. 1928 yılında yapılan bir değişiklikle milletlerarası rakamlar kabul edildi. 1931'de kabul edilen bir kanunla eski ağırlık ve uzunluk ölçüleri değiştirildi. Eskiden kullanılan arşın, endaze, okka gibi ölçü birimleri kaldırıldı. Bunların yerine uzunluk ölçüsü olarak metre, ağırlık ölçüsü olarak kilo kabul edildi. Uzunluk ve ağırlık ölçülerinde yapılan bu değişikliklerle ülkede ölçü birliği sağlandı. Bu yeniliklerin yanında millî bayramlar ve tatil günleri de yeniden düzenlendi. 1935'te çıkarılan bir kanunla, cuma günü olan hafta tatili değiştirilip, cumartesi öğleden sonra ve pazar günü hafta tatili olarak kabul edildi.