(Euzü bi-kelimâtillahittâmmeti min şerri külli şeytânin ve hâmmetin ve min şerri külli aynin lâmmetin)

Bu dua her sabah ve akşam üç defa okunup kendi üzerine veya hastanın üzerine üflenirse, göz değmesinden ve şeytanların ve hayvanların zararından korur.

Manası:
Şeytanların, haşaratın ve kem gözlerin şerrinden Allah'ın kusursuz kelamlarına âyetlerine yani Kur'ana sığınırım. Zira âyetlerinde gizli açık her ilim, her ihsan, her tedbir vardır.