(Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhilaliyyilazîm)

Manası:
Allah'tan başka güç kuvvet sahibi yoktur. Her şeye kuvvet ve güç veren ancak zati ve sübuti sıfatların sahibi yüce Allah'tır.