Geçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Geçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir?

 1. İLETİŞİM TANIMI NEDİR?

  İletişim birçok şekilde tanımlanabilir. Düşünce ve görüşlerin sözlü olarak karşılıklı alışverişidir. İletişim kısaca bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma süreci olarak tanımlanabilir.Yaşam iletişimdir. Doğadaki her şey iletişim halindedir.İnsanların görsel veya İnternet üzerinden yaptıkları konuşmaya iletişim denir.

  l- İNSANLARIN İLETİŞİMDEKİ YOLCULUĞU NASIL BAŞLADI?


  Sözcükler, kelimeler ve harfler birbirimizle iletişime geçmek istediğimizde hepsi bir araya gelir ve anlatmak istediklerimizin giysileri oluverirler. Varoluşumuzdan itibaren başlayan kovalamacanın içerisinde derdimizi, sevgimizi, üzüntümüzü, mutluluğumuzu ve daha bir çok duygumuzu anlatan dünyayı bir uçtan diğer ucuna götüren kelimeler. Kimi zaman divitin ucuna takılarak, kimi zaman kalemlerin tercümanı olarak, kimi zaman da günümüz teknolojisi bilgisayarların klavyelerinde hayat bularak çıkıyor karşımıza.. Zaman içerisinde ise sözlü iletişimin yetersiz kalması insanoğlunu çeşitli arayışlara itmiş olmalı ki dumanla başlayan bu serüven, kuşlarla devam etmiş. Ardından geçilen her yerde, yaşanılan her mekanda duvarlardaki resimler anlatılmak istenen birçok kelimenin tarifi olmuş, iletilmek istenen mesajlar her birine anlam yüklenen eşyalarla gönderilmiş, ilerleyen tarih ise bir çok yeniliğe sahne olduğu gibi dil denen sistemi belli işaretlerle birleştirerek yazı olarak adlandırdığımız ifade şekli kağıda yansımış. Sözler, alfabe denilen seslerin yerini tutan işaretlere dönüşmüş. Hiç kuşkusuz ki yazının insanlık tarihindeki önemini yadsıyamayız. Bu başlangıç tam 5000 yıl önce Sümerlerde tarihleniyor.


  Sümer ve Mezopotamya'da kullanılan yazı, çivi yazılarından Mısır hiyerogliflerine, hat sanatından kaligrafi çalışmalarına ve Çin'in düşünce yazılarına dek zaman içinde farklı biçimler alarak var oluyor. Bugün bilinen ilk alfabeyi eski Mısır'ı işgal eden ve Mısırlıların Hiksoslar (istilacılar) dedikleri can düşmanları olan bir Sami kavmi geliştirmiştir. Her bir harf için bir sembol bularak 21 harflik bir alfabe oluşturdular. Mısırlıların yazılarının daha resmi andırdığı dönemlerde, Babillilerin ve Perslerin yazıları resim olmaktan çıkmış, irili ufaklı çizgiler haline gelmişti. Bunun nedeni de, kullanılan malzemenin kullanışsız olmasıydı. Mısırlılar genellikle taş veya papirüs kağıdı kullanıyorlardı. Oysa Babilliler ve Persler kilden yapılmış tuğla üstüne ve sivri çubuklarla kazıyorlardı. Çiviye benzeyen çizgiler ortaya çıkıyordu ve böylece çivi yazısı meydana geldi. Kil üzerinde bir türlü başarılı sonuç alamayan Babilliler bu işten vazgeçerek resimler yerine kelimenin ilk hecesini göstermeye çalıştılar. Persler ise tamamen değişiklik yaparak harfli sisteme geçtiler. Çivi yazısını ilk çözen bilim adamı Alman profesörü Grotefend oldu.


  Gerek hiyeroglifler ve gerekse çivi yazısı hükümdar isimlerinden hareket edilerek çözülebildi. Hititler de hiyeroglif yazısı kullanıyorlardı. Bir Çek profesör 1915'te bu yazıları çözdü ve bu sayede tarih içinde Anadolu'da yaşamış ve o güne kadar bilinmeyen bir çok ulus da ortaya çıkarılmış oldu. İlk vatanı Mısır olan harfler, gemici bir ulus olan Fenikeliler aracılığıyla kıyıdan kıyıya ve sonunda Avrupa'ya ulaştı. Yaşamları denizde geçen Fenikeliler resimle uğraşmaya pek zamanları olmadığı için, Mısırlılardan öğrendikleri harfleri biraz daha sadeleştirdiler. Fenikelilerden öğrendikleri harfleri daha da sadeleştiren eski Yunanlılar kendi alfabelerini onlardan öğrenen Romalılar da bugün kullanılan Latin alfabesini oluşturdular. 9. yüzyılda Yunanistan'da yaşamış olan Kiril ve Metodiy adlı iki papaz, Hıristiyanlığı yaymak için Moldovya'ya giderler. Fakat Moldovyalılar yazıyı bilmedikleri için, bu papazlar çoğunu Yunanca alfabeden, bazılarını da kendileri uydurarak yeni bir alfabe yaptılar. Bu alfabe zamanla Rusya'ya kadar yayıldı ve bugün hala geniş bir alanda kullanılmaktadır.

  İLKEL TOPLUMLARDA NASIL İLETİŞİM KURUYORLARDI?


  a DUMANLA HABERLEŞME

  Name:	Gecmisten-Gunumuze-iletisim.-Araclari.jpg 
Views:	87347 
Size:	11,6 KB (Kilobyte) 
ID:	30563

  Önceleri dumanla haberleşme vardı. Yanan ateşin üzerinde bir örtüyü sallayarak çeşitli şekillerde dumanlar oluşturuluyor, bu da uzaktan görülüyordu. Karşıdaki de aynı şekilde cevap veriyordu. Kışın neyse de yazın sıcağında ateşin başında haberci olmak pekte kolay değildi.

  b POSTA GÜVERCİNLERİ


  Name:	Gecmisten-Gunumuze-iletisim.jpg 
Views:	76507 
Size:	8,6 KB (Kilobyte) 
ID:	30562

  Posta güvercini kavramı oldukça geniş bir anlama gelmektedir. Çok eski dönemlerden beri eşitli güvercin ırkları dünyada posta güvercini olarak kullanılmaktaydı. Posta güvercini enildiğinde günümüzden 200 yıl önce yetiştirilmiş olan ve artık yarış amaçlı kullanılan gvercin ırkı akla gelir. Bu amaçla kullanılan güvercinlere Posta güvercini ya da Postalı adı verilmektedir. 1800 yılların başından itibaren Belçika'da yetiştirildikleri bilinmektedir. Bugün bilinen güvercin ırkı 1900 yıllarının başında son şeklini almış oldu. Posta güvercinlerinin ırkı dünyada çok eskiye dayanmaktadır. Bu konudaki ilk kanıtlar M.Ö. 1200 yıllarından gelmektedir, Mısırlılar kullanmaktaydılar. Günümüzden yaklaşık 3200 yıl kadar önce posta güvercinlerinin ilk ataları yetiştirilmekteydi. 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda da güvercinler önemli rol oynamışlardır.

  IV- OSMANLI DEVLETİNDE POSTA GÜVERCİNİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
  Osmanlılarda haberleşme amaçlı kullanılan güvercinlerin başında Bağdat güvercini gelir.Bağdat güvercini Haçlı ordular aracılığı ile Avrupa'ya götürülmüştür.

  V- POSTA GÜVERCİNLERİ İLE HABERLEŞME NASIL YAPILIR?


  Genellikle güvercin yetiştirme bilgisi olmayanların en merak ettikleri sorudur bu. Günümüzde posta güvercinleri haberleşme amaçlı değil yarış amaçlı kullanılmaktadır. Eğer posta güvercini haberleşme amaçlı kullanılacaksa, bu sistem, duruma göre tek taraflı ya da iki taraflı olarak düzenlenebilir.

  VI-YAZI BULUNDUKTAN SONRA NASIL İLETİŞİM KURDULAR?


  Matbaanın gelişmesiyle daha çok insan bilgiye ve habere ulaşabildi. Telgraf ve mors kodları uzak bölgeler arasında iletişimi mümkün kıldı. Daha sonra Alexander Graham Bell diğer bir teknolojik gelişme olan telefonu icat etti. Şimdi ise faks makineleri, çağrı cihazları, cep telefonları ve hatta 3 boyutlu faks cihazları var. Televizyonda iletişimi geliştiren önemli bir icattır. Günümüzdeki en son iletişim biçimlerinden biri de internettir. Telekonferans yapabilir, anında bilgilere ulaşabilir ve e-mail sayesinde dünya ile birkaç dakikada mesajlaşılabilir. Bugün milyonlarca insan ev ve iş yerinde İnternet kullanıyor. İnternetin en önemli özelliklerinden biri de iletişimde gösterdiği inanılmaz kolaylıktır. Sohbet odalarındaki tartışmalar, fikir alışverişine ve fikirlerin paylaşılmasına kolaylık sağlamaktadır. Uzmanlara göre, günümüzde bilgisayar teknolojisinin, sadece yüzde onu kullanılmaktadır. 21. yüzyılda iletişim artık yalnız basın yayının ve bazı gazetecilerin konusu olmaktan çıkmış, bütün insanlığın hizmetine girmiştir. Bugüne kadar hayatımızı değiştiren radyo, televizyon, telefon gibi buluşlara yenilerinin eklenmesiyle insanlar arası iletişim hayatı değişmektedir.


  VI-a MORS ALFABESİ


  Mors alfabesi, ilk kez 1832'de telgraf ile ilgilenmeye başlayan Samuel Morse tarafından 1835 yılında oluşturuldu. 1837'de ise ilk kez kullanıma başlanıldı. 1840 yılında da patent için başvuruldu.İlk mesaj incilden bir cümleyi içerirken, gönderim tarihi ise 24 Mayıs 1844 idi. Orjinal mors kodu kısa ve uzun sinyallerin kombinasyonunun bir sayıya karşılık gelmesinden oluşmuştu. Her sayı da bir harfe karşılık geliyordu. Mors kodu birçok değişik metod ile iletilebilir. Mors alfabesi sesli olarak iletilebilmesinin yanı sıra, radyo sinyallerinin açılıp kapatılmasıyla, telegraf tellerinden geçen elektrik akımıyla, mekanik yolla ya da görsel (ışıkların yanıp sönmesi gibi) yollarla da iletilebilmektedir Sistem genel olarak Mors kodu olarak adlandırılsa da uygulamada İngiliz alfabesi ve buna bağlı noktalama işaretlerini ifade etmek için iki farklı tür mors kodu kullanılmaktadır. Bunların birincisi olan Amerikan Morse kodu genellikle telgraf sistemlerinde kullanılırken, Uluslar arası Morse kodu ise araları görmezden gelerek sadece kısa ve uzun sinyallere göre çalışır.

  VI-b PAPİRÜS VE ÇİVİ YAZISI


  Name:	Gecmisten-Gunumuze-iletisim.-Araclari.1.jpg 
Views:	76307 
Size:	11,5 KB (Kilobyte) 
ID:	30564

  Sözcükler,kelimeler ve harfler birbirimizle iletişime geçmek istediğimizde hepsi bir araya gelir ve anlatmak istediklerimizin giysileri oluverirler. Varoluşumuzdan itibaren başlayan kovalamacanın içerisinde derdimizi, sevgimizi, üzüntümüzü, mutluluğumuzu ve daha bir çok duygumuzu anlatan dünyayı bir uçtan diğer ucuna götüren kelimeler. Kimi zaman divitin ucuna takılarak, kimi zaman kalemlerin tercümanı olarak, kimi zaman da günümüz teknolojisi bilgisayarların klavyelerinde hayat bularak çıkıyor karşımıza.. Hiç kuşkusuz ki yazının insanlık tarihindeki önemini yadsıyamayız. Bu başlangıç tam 5000 yıl önce Sümerlerde tarihleniyor. Sümer ve Mezopotamya'da kullanılan yazı, çivi yazılarından Mısır hiyerogliflerine, hat sanatından kaligrafi çalışmalarına ve Çin'in düşünce yazılarına dek zaman içinde farklı biçimler alarak var oluyor. Bugün bilinen ilk alfabeyi eski Mısır'ı işgal eden ve Mısırlıların Hiksoslar (istilacılar) dedikleri can düşmanları olan bir Sami kavmi geliştirmiştir. Her bir harf için bir sembol bularak 21 harflik bir alfabe oluşturdular.Katipler yazılarını papirüs,taş ve çömlek parçaları üzerine siyah veya kırmızı mürekkeple yazardı.

  GÜNÜMÜZDE İLETİŞİM NASIL SAĞLANIYOR?


  Name:	iletisim-araclari.jpg 
Views:	69164 
Size:	15,5 KB (Kilobyte) 
ID:	30565

  İletişim, bilgi veya mesajların televizyon, radyo gibi sistemlerle gönderilmesi ve alınmasıdır. İletişim aynı zamanda bir konuşma dilidir. İşaret dilinin sağırlar için bir iletişim biçimi olması buna örnektir. Tarih öncesi çağlarda konuşma biçimlerinden biri duvarlara ardı ardına çizilen mağara resimleriydi. Bu resimlerin her biri değişik hikayeler anlatırdı. Teknolojideki gelişmeler iletişimin de ilerleme kaybetmesine neden olur. Tabletler ve parşömenler insanların yazmalarına ve bilgiyi kaydetmelerine yarayan teknoloji ürünleriydi. Sanat da bir iletişim şeklidir. Resimler hikayeler anlatır, insanların nasıl hissettiklerini, giyindiklerini ve yaşadıklarını gösterir. Matbaanın gelişmesiyle daha çok insan bilgiye ve habere ulaşabildi. Telgraf ve mors kodları uzak bölgeler arasında iletişimi mümkün kıldı. Daha sonra Alexander Graham Bell diğer bir teknolojik gelişme olan telefonu icat etti. Şimdi ise faks makineleri, çağrı cihazları, cep telefonları ve hatta 3 boyutlu faks cihazları var. Televizyon da iletişimi geliştiren önemli bir icattır.

  Günümüzdeki en son iletişim biçimlerinden biri de internettir. Telekonferans yapabilir, anında bilgilere ulaşabilir ve e-mail sayesinde dünya ile birkaç dakika içinde mesajlaşılabilir. Web tv sayesinde internete televizyonunuzdan da ulaşılabilir. Gelecekte ise tüm haberleşme biçimlerinin Internet Protokolüne dayalı tek bir sistem etrafında birleşeceği görüşü ağır basmaktadır. Eskiden mektupla,dumanla haberleşen insanlar günümüzde cep telefonları,e-mailler ve msn ile iletişim sağlanıyor.Bazı Avrupa'daki bilim adamları İnternet sayesinde çoğu problemin çözülebileceğini savunmaktadır.Bazılarına göre İnternet çok kötü bir program demişlerdir.


  Güncelleme : 2017-08-04
 2. 2015-02-28 #2
  cok işime yaradı
  saolun

 3. 2015-03-29 #3
  çok bilgi edindim

 4. 2015-05-11 #4
  nimeraskil nohho jhuytreh the rasa kols my cloyi

Bölüm: Bilgi Merkezi

Konu Etiketleri

dünden bugüne iletişim araçları resimli, geçmişten günümüze iletişim araçları kronolojik sıralama, geçmişten günümüze iletişim araçları sıralaması, geçmişten günümüze iletişim araçlarının kronolojik sıralaması, geçmişten günümüze kullanılan iletişim araçları sırasıyla

  Okunma: 26645 - Yorum: 3 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -