Diskonformiti esasen birbirine paralel uzanan sedimanter katmaları ayıran bir uyumsuzluk yüzeyidir. Bu uyumsuzluklar en yaygın şekilde olmalarına rağmen genellikle zor tanınırlar.

Diskonformitiler,yükselme veya deniz seviyesindeki bir düşmeyi izleyen bir dönemdeki erozyon sonucu gelişirler.


Gelişim aşamaları;
1: Çökelme.
2: Dikey yükselim veya deniz seviyesindeki düşme ile çökelen tortuların su dışına çıkması veya çökelmede duraklama.
3: Subsidans ve yeniden tortulaşma.
4: Orojenez veya epirojenez ile su dışına çıkma


İsim:  Resim2.jpg
Görüntüleme: 1127
Büyüklük:  79,2 KB (Kilobyte)