Merkezî sinir sistemi (MSS, zaman zaman İngilizce kısaltmasıyla: CNS yani "Central nervous system") sinir sisteminin en büyük bölümünü teşkil eder. Çevresel sinir sistemi ile birlikte davranış kontrolünde temel bir göreve sahiptir.


Merkezi Sinir Sistemi

Merkezî sinir sistemi bölümleri

Beyin: Duyu organları ve hafıza ve düşünce merkezidir.Kan basıncını düzenleme,hormonları düzenleme,açlık, susuzluk, uykusuzluk, uyku denetleme ve istemli çalışan organları kontrol etmede görevlidir.


İsim:  Merkezi Sinir Sistemi.png
Görüntüleme: 409
Büyüklük:  14,3 KB (Kilobyte)