Hocamız, köpeklerin salıverilip, taşların bağlandığı bir sitede; bilimsel bir teorinin yergi, sövgü, karalama, iftira atma edebiyatıyla yapılacağını, korunacağını, savunulucağını zanneden bir kaç zavallı tarafından hakkında yazılanları görünce çok üzüldü.


Üzülmesinin nedeni, hakkında yazılan yergi, sövgü, karalama, iftira atma amaçlı yazların içeriklerinden çok; bu yazıların bilim insanları olduklarını iddia eden kişiler tarafından yazılmış olmasıydı.

Bilimsel yazılara cevap olarak konuyu kişilikleri indirgemek, kişileri yermek, sövmek, karalamaya çalışmak, insafsızca iftira atmak ne kadar bilimsel ve ahlaki olabilirdi?

Böyle bir davranış gerçek bilim insanlarına yakışır mıydı?

İşte hocamızı üzen gerçek neden bu idi.

Bilim insanlarına (ya da kendini öyle tanıtan insanlara) böyle davranışları yakıştıramıyordu. Bir bilim insanı olarak buna üzülüyordu.

Gerçekte kendini bilim insanı sayıp da bilimden en küçük bir nasibi olmadığını yazısıyla kanıtlayan kişinin ya da kişilerin karalamaları hocamıza herhangi bir zarar vermez ve etkilemez.

Hocamız bu tür yazılardan etkilenmeyecek kadar olgun ve özgüven sahibidir.

Hocamız her türlü yanlış anlamaları önlemek için (kendisinden bahsedilmesini genelde sevmez ve istemez) kısacık da olsa bir tanıtım yazısı yazmamıza izin verdi.

= = =

Hocamız 1946 yılında Deniz'lide doğmuş, tahsilini burada yapmış, vatani görevini ifa ettikten sonra bir kamu kuruluşunda göreve başlamış; uzun ve yorucu bir çalışma sürecinden sonra iletişim şefi olarak buradan emekli olmuştur.

Fakat hayat şartları hocamızın peşini bırakmamış, emekli olduktan sonra uzunca bir süre daha (yedi yıl) bir özel şirkette servis müdürü olarak çalışmaya mecbur kalmıştır.

Hocamız hayatımın en büyük değerleri, bu dünyadaki hazinelerim olarak nitelediği çocuklarını (üç tane) okutup iş güç sahibi yaptıktan sonra başını sokacak mütevazi bir eve de sahip olunca kendini tamamen ilme vermiştir.

Hocamız bundan önceki dönemi (yaklaşık elli yılı) hayatının büyük ölçü de heba olmuş bölümü olarak niteler.

O, bilimin tarafsızlığına gönülden inanır.

Bu nedene kaleme aldığı yazılarında kişisel inançlarından (kendisinin samimi bir inançlı olduğunu bu arada belirtelim) etkilenmeyi izin vermez.

Ona göre bir bilim insanı, bilim insanı kimliğini büründüğünde diğer kimliklerini, inançlarını dışarıda bırakmalı, sadece bilimi düşünmek zorunda olmalıdır.

Hocamızın en büyük özelliği okumaya, öğrenmeye olan tutkusudur.

Gittiği her yerde ilk işi bulunduğu yerdeki sahafların, kütüphanelerin yerlerini öğrenmek, kütüphaneye üye olmak kitaplar alıp okumaktır.

Ne yapar eder her gün bir miktar da olsa (bu miktar günde yaklaşık iki yüz sayfadır) okumayı adet edinmiştir.

Maddi yönlerden en sıkıldığı dönemlerinde bile üç beş kuruş artırmanın yolunu bularak kitaplar almış ve okumuştur.

Bu gün zengin sayılabilecek bir kütüphanesi ve arşivi vardır.

= = =

Hocamızın bir başka özelliği ise toplumsal olaylardan güçlü ve derin olarak etkilenmesidir.

Nitekim bir televizyon haberi bülteninde gördüğü eroin tutkunu bir genç kızdan ve bu genç kızın durumundan etkilenerek KADER ÇİÇEKLERİ adını verdiği beş ciltlik romanını kaleme almıştır.

Bir şaheser olarak nitelediğimiz Bir Ölünün Hatıra Defteri ise Dante'nin İlahi Komedyasındaki küçük bir bölüme tepki sonucudur.

Merhamet'te annesi öldürülmüş bir köpek eniğinin….

Hocamızın bu gün:

Kader Çiçekleri - roman- beş cilt

Sel - roman- bir cilt

Bir Ölünün Hatıra Defteri - roman- bir cilt

Merhamet
-roman- bir cilt

Nur damlaları - peygamberler tarihi - bir cilt

Cahiliye dönemi - Peygamberler tarihinin devamı - bir cilt

İslam Tarihi (Mekke dönemi) peygamberler tarihinin devamı- bir cilt (devamı Medine Dönemi-1 olarak yazım halinde)

İlk Müslümanlar - bir cilt

Tersinim Teorisi - bilim - sekiz cilt (yazımı devam ediyor)

Düzeltme durumunda olan eleştiri kitapları 3 cilt

Olmak üzere yayınlamış ya da yayınlanmış yirmi kitabı bulunmaktadır.

= = =

Hocamız bütün bu çalışmaları sırasında herhangi bir kuruluş, kişi ya da kişilerden tek kuruş dahi yardım almamıştır.

O son derece mütevazi olan emekli maaşından ayırabildikleriyle kitaplarını bastırmaya, her hangi bir kâr amacı gütmeden gerçek okuyucularına ulaştırmaya çalışır.

O kesinlikle bu dünyada mal, mülk, ün, şan, şeref peşinde değildir.

Onun tek amacı varlığına ve tekliğine GÖNÜLDEN İNANDIĞI ALLAH'ININ RIZASIDIR.

Bu böyle biline...