Tersinim Teorisiyle İlgili Sorular ve Cevapları - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Tersinim Teorisiyle İlgili Sorular ve Cevapları

 1. Bu bölümde tersinim ve evrim teorileriyle ilgili sorularınızı cevaplandıracağız.

  Sorularınızı tersinim@gmail.com email adresimize yazabilirsiniz.

  = = =

  Soru-1 Tersinim nedir?

  cevap-1 Tersinim tüm düzen ve sistemlerin doğal şartlar ve zaman içinde; eskimesi, yıpranması, bozulması, çeşitlenmesi, azalması, sakatlanması, hastalanması, ihtiyarlaması vb.. gibi olumsuz olguların genel ifadesidir.

  Soru-2 Tersinim teorisi ve ana mantığı nedir?

  Cevap -2 Tersinim teorisine göre tüm varoluşta (evrende) düzen ve sistem sahibi oluşumlar doğal şartlarda ve zaman içinde tersinime uğrarlar.

  Tersinim evrensel olup kaçınılmazdır.

  Tersinim teorisi başta madddenin sakımı, entropi kanunları olmak üzere tüm doğal kanun ve ilkeleri kendine temel alır, hiç bir doğal kanun, ilke ve mantık çıkarımlarıyla çelişmez.

  Devam edeceğiz.


 2. 2012-06-01 #2
  Soru-3 Tersinim Teorisi bilimsel midir?

  Cevap-3 Tersinim teorisi tüm doğal kanun ve ilkeleri temel aldığından ve hiç biriyle çelişmediğinden tamamen bilimseldir. Tersinim teorisinin tüm varsayımları materyalist bilim anlayışının öngördüğü gözlem ve deneylerle sınanma şartına tamamen uyar. Ayrıca tersinim teorisinin kendine özel bir bilim anlayışı vardır. (İlgili makalemize bakınz)

  Soru-4 Tersinimin düzen ve sistemlere etkisi değişken midir?

  Cevap-4 Tersinim düzen ve sistemlerin ayrıntılılığına, hassaslığına; korunma, savunma, çevreye uyum mekanizmalarının olup olmadığına, bu mekanizmaların işlerliğine, iç ve dış etkenlerin çeşitliliğine ve gücüne ve zamana bağlı olarak değişir.

  Devam edeceğiz.


 3. 2012-06-21 #3  Bir kardeşimiz bazı sorular sorumuş hepsine birden cevap veriyoruz.

  Soru - 1- Tersinim nedir?

  Cevap-1- Tersinim düzenli sitemlerde enerji giriş ve çıkışları sonucu oluşan azalma, eskime, yıpranma; canlılarda hastalanma, ihtiyarlama vb gibi olumsuz değişimlerin genel ifadesidir. Bunlara "tersinimsel değişimler" denilir.

  Düzen sahibi sistemlerde tersinimsel değişimler sistem ayrıntılarının, hassaslığının çokluğu, enerjinin çeşitliliği, gücü ve zamanla doğru orantılı olarak azalır veya çoğalır.

  = = =

  Soru - 2- Tersinim tüm varoluş için geçerli midir?

  Cevap-2- Evet, tersinim canlı cansız tüm var oluş için geçerlidir. Evrenimiz genişlemekte, temel madde olan hidrojen gazı gitgide azalmaktadır. Hidrojenin ve diğer maddelerin değişimi vb.. birer tersinim olayıdır.

  = = =

  Soru - 3-Evren çökecek mi?

  Cevap-3- Dengelerin bozulması durumunda evrenin içe doğru çökeceği tahmin edilmektedir. Enerji giriş ve çıkışının bitmesi tersinimin de sonu, bir bakıma maddenin ölümü demektir. Maddenin ölümü ulaşabileceği en ağır şekli, pasivize edilmiş halidir.

  = = =

  Soru - 4- Canlılıkta tersinim var mı?

  Cevap-4- Canlılıkta tersinim çok güçlü bir şekilde gözlemlenir. Fakat canlılar varoluşlarında sahip oldukları korunma, savunma, bağışıklık vb. gibi sistemlere tersinimsel etkileri en aza indirmeye çalışırlar. Fakat sıfıra indirmek mümkün değildir. Sonuçta canlılar tersinimden az ya da çok etkilenirler yani ihtiyarlarlar. İhtiyarlamada yeninin eskimesi gibi doğal bir tersinimdir.

  = = =

  Soru - 5-Tersinimle evrim arasındaki fark nedir?

  Cevap-5-Tersinim teorisine göre tersinimsel değişimlerin canlıların üzerindeki etkisi negatiftir, gerileme yönündedir. Evrim ise bilindiği gibi canlıların zaman içinde geliştiklerini iddia eder. Tersinimle evrim anlam olarak birbirinin tam karşıtıdır.

  = = =

  Soru - 6-Tersinim teorisini kanıtları nedir?

  Cevap-6-Tersinim teorisi tüm doğal kanun ve ilkelerle uyum içindedir. Hiç biriyle çelişmez. Bu nedenle tüm doğal kanun ve ilkeler tersinim teorisinin kanıtları olur.

  = = =

  Soru - 7-Mutasyon nedir?

  Cevap-7-Mutasyonlar dış etkenlerin canlılar üzerinde yaptıkları değişimlerdir. Eğer canlılar mutasyonlardan faydalanma mekanizmalarına sahip değillerse mutasyonların hepside tersinime neden olurlar.

  = = =

  Soru - 8-Doğal elenme nedir?

  Cevap-8-Canlılar sahip oldukları mekanizmalarla yapılarını tersinimsel değişimlerden korumaya çalışırlar fakat tam anlamıyla başaramazlar. Bu nedenle tersinimsel değişimlerin etkisi farklıdır.

  Kimi canlılar yaşam avantajlarını büyük ölçüde kaybedebilirler. Ekolojik sistemde yaşam avantajlarını kaybeden canlılar elemine edilir. Buna doğa elenme denilir.Diğer ifade le canılar arsındaki mücadele yaşam avantajlarını kaybedip kaybetmeme mücadelesidir.

  = = =

  Soru - 9-Canlılar arasında bitip tükenmek bilmeyen yaşam savaşımı var?

  Cevap-9- Kesinlikle hayır. Her canlı ekolololji dediğimiz büyük düzenin parçasıdır. Her birinin bu düzende bir görevi vardır. Tüm canlılar bir savaştan çok tam bir dayanışım içindedirler.

  = = =

  Soru - 10-Tersinim DNA bilgilerin etkiler mi?

  Cevap-10-Güçlü tersinimsel etkiler DNA bilgilerini etkileyip bozabilir. Bu nedenle diğer nesillere aktarılır. Devam ederse sonuçta türün en zayıf ırkı ortaya çıkar. Bu durum genelde dar alanda tersinimsel değişimlerin sonucudur.


  Okunma: 1296 - Yorum: 2 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -