Telli Çalgılar:
I. Telli-tezeneli (tezene veya parmakla çalınan) çalgılar.
1. Meydan, divan sazları
2. Bağlama, bozuk, tambura, çöğür.
3. Cura, bulgarı,
4. Tar, v.b.

Telli - yaylı çalgılar:
1. Kopuz ıklığ,
2. Kabak, Rebab (rubbaba), eğit,
3. Karadeniz kemençesi, İstanbul kemençesi v.b.


İsim:  Divan-Sazlari.jpg
Görüntüleme: 10411
Büyüklük:  7,2 KB (Kilobyte)


Divan Sazları


İsim:  Kemence.jpg
Görüntüleme: 5676
Büyüklük:  9,4 KB (Kilobyte)


Kemençe