Termik santraller katı, sıvı ve gaz halindeki yakıtlarda var olan kimyasal enerjiyi ısı enerjisine, ısı enerjisini hareket (Kinetik) enerjisine, hareket enerjisini de elektrik enerjisine dönüştüren tesislerdir.


101 - Elektrik Santrallerinde Elektrik Enerjisi Nasıl Üretilir?Kısaca termik santrallar kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüştüğü tesislerdir …..Termik santrallerin içinde en karmaşık yapıya sahip olanları Katı Yakıtlı Buhar Santrallarıdır. Daha basityapılardaki Gaz Türbinleri diğer bir Termik Santral örneğidir.

Bu iki termik santralın bir araya getirilmiş halinede Kombina Çevrim Santrallerı adı verilmektedir.

Kullandıkları Yakıtlara Göre Türkiye deki Başlıca Elektrik Santralları ve Yüzdeleri:
Katı Yakıta Linyit ve Taş Kömürü: % 23,48
Sıvı Yakıta fuel-oil ve motorin: % 7,65

Gaz yakıta Doğal gazı göstermek mümkündür: % 35,53 Bir diğeride Jeotermal (Yeraltı Buhar Santralı): % 0,04 ile elektrik enerjisinin üretimine katkısı ile Toplam % 66,7 yaparak bu da gösteriyor ki elektrik enerjisi üretimimizin yarıdan fazlasını Termik Santrallar tarafından üretilmektedir.1 - Elektrik Santrallerinde Elektrik Enerjisi Nasıl Üretilir?


102 - Elektrik Santrallerinde Elektrik Enerjisi Nasıl Üretilir?