İsim:  120px-Maliformis.jpg
Görüntüleme: 602
Büyüklük:  8,2 KB (Kilobyte)


Yenebilir meyveleri olan türleri içinde çarkıfelek (P. edulis 'in meyvesi)

P. ligularis,
P. incarnata,
P. quadrangularis
, P. foetida,
P.caerulea,
P. tripartita
mollissima
P. tarminiana,
P.laurifolia ve
P. maliformis sayılabilir.