Türkiye, hayvancılığın gelişmesi için önemli bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin değerlendirilmesi için aşağıdaki koşulların uygulanması gerekir.

Name:	Hayvancilik.jpg 
Views:	3222 
Size:	8,6 KB (Kilobyte) 
ID:	29662

· Çayır ve mera hayvancılığı yerine, besi ve ahır hayvancılığının yaygınlaştırılması,

· Yem üretiminin artırılması,

· Hayvan soylarının iyileştirilmesi (ıslahı),


· Otlakların ıslah edilmesi ve korunması, aşırı ve erken otlatmanın engellenmesi,


· Süt dana ve süt kuzu ile doğurgan hayvanların erken kesiminin önlenmesi,


· Hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmesi,


· Üreticilere yönelik hayvancılık eğitiminin yaygınlaştırılması,


· Hayvan üreticilerine teşvik kredilerinin sağlanması,


· Üreticilerinin pazarlama olanaklarının geliştirilmesi.