Name:	Balikcilik.jpg 
Views:	3963 
Size:	16,2 KB (Kilobyte) 
ID:	29661


· Balıkçılığın daha çok kıyı balıkçılığı olarak yapılması, açık deniz balıkçılığının yaygın olarak yapılmaması,

·Modern tekne ve yöntemlerle balıkçılığın yapılmaması,

· Halkın balık tüketimi konusunda yeterli bilince sahip olamaması,

· Kaçak, usulsüz ve aşırı avlanmaların yaygın olması,

· Son yıllarda su kirliliğinin artması,

· Su ürünlerinin işleneceği sanayi tesislerinin yetersiz olması,

· Su ürünlerinin saklanabileceği soğuk hava depolarının yetersiz olması,