Ses Bilgisi Testi
1. Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek vardır?

A) Sessizce ayrılıyor gürültülü ortamdan.
B) Onca insan içinde bir şiir sevdalısı yok.
C) Göz göze geldiler âşıklar, bir ara bakıştılar.
D) Güneşi avlıyorum bu soğuk kış gününde.

E) Bir ses uzandı kapıdan, kulağıma konuk oldu.

2. I. Ufacık bir yerdi bizim yerimiz.
II. Güneş yükselirken duygularım kabarır.
III. Beyni boş işlerle meşgul değil.
IV. Aklı hep büyük işler peşinde.
V. Bu daracık oda bana yetmez.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde ünsüz düşmesi vardır?
A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) II. ve III.
D) II. ve IV.
E) IV. ve V.

3. Sözcüklerin sonuna gelen küçültme eki -cik, -cık, -cuk; ses düşmesi olayına neden olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, burada sözü edilen ses düşmesi olayı yoktur?
A) Çocuk alçacık çitten bile atlayamadı.
B) Evimin sıcacık ortamı bana huzur verir.
C) Anneciğimi üzmemek için her şeyi yaparım.
D) Sen de küçücük sorunları bile büyütürsün.
E) O minicik evde çok mutlu günler geçirdik.

4. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden han*gisi "ünsüz değişimi"ne örnek olamaz?
A) Dün gece yemeği balkonda yedik.
B) Tarağımı kullanmalarından hoşlanmam.
C) Kayığa binerken ayağımı burktum.
D) Bu eteğin kumaşı çok kaliteliymiş.
E) Bağa gittiğimiz yazları unutamam.

5. Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz değişmesine ör*nek yoktur?
A) Ağacın gölgesinde uzanmış, dinleniyor.
B) Göğün altında senden güzeli mi var?
C) Rengi solmuş bahçedeki güllerimin.
D) Yaşım ilerledikçe resimlerim yarım kalıyor.
E) Burayı terk ederken aklımda sen vardın.

6. I. Her şey çok güçleşti, diyordu.
II. Hep ben masal anlatıyorum.
III. Sana küçük bir armağan veriyorum.
IV. Ne demek istediğini anlıyorum.
V. Dostlarımız, sırlarımızı öğreniyorlar.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde ünlü daralması vardır?
A) I. ve II.
B) I. ve IV.
C) II. ve III.
D) III. ve IV.
E) IV. ve V.

7. (I) Kapının sol yanındaki kolu çektim. (II) Büyük bir şaşkınlıkla kapının açıldığını gördüm. (III) Odada kim*se yoktu. (IV) Üstelik cam da açık duruyordu. (V) Rüz*gâr, kitap sayfalarını sağa sola savurmakla meşguldü.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde ünsüz benzeşmesi (sertleşmesi) yoktur?
A) I. ve II.
B) II. ve III.
C) III. ve IV.
D) III. ve V.
E) IV. ve V.

8. I. Başladı bir amansız çöküntüdür içimde
II. Bilmem, gün gün yer eden ölüm müdür içimde
III. Bir kara yalnızlıktır büyür büyür içimde
IV. Bütün ümitler şimdi bir ölüdür içimde
V. Kaybolan günlerim binlerce güldür içimde
Yukarıdaki dizelerin hangilerinde "ünsüz yumuşaması" vardır?
A) I. ve II.
B) II. ve III.
C) III. ve V.
D) II. ve V.
E) I. ve IV.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur?
A) Yarın size maç izlemek için geleceğim.
B) Güzeli düşündürmek, şiirin asıl amacı olmalıdır.
C) Televizyonun etkisini küçümsemek yanlıştır.
D) İnsanlar birçok şeyi farklı yönlerden görür.
E) Kitaplar, herkesin az çok eksiğini giderir.


10. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükler*den hangisinde farklı bir ses olayı vardır?
A) Pembeler içinde bir güzel, yavaşça geçti önü*müzden.
B) Bizi çağıranları ortalıkta görememek ilginçti.
C) Saat beşte geleceğini söylemesine rağmen gel*medi.
D) Yıllar geçince ağaçtaki verim azalmaya başladı.
E) İçteki kötülüğün bir şekilde dışarıya taşmaması mümkün mü?

Cevaplar: 1C 2-A 3-C 4-E 5-D 6-B 7-E 8-D 9-D 10-C