İlke ihlalleri nedeniyle şikayet edilen veya tespit edilen Facebook hesapları Facebook tarafından kapatılabilir. Olası nedenler, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıdadır:

  • Facebook'tan bir veya birden fazla uyarı alındıktan sonra yasaklanan davranışı devam ettirme
  • Taciz, reklam, promosyon, flört veya başka uygun olmayan davranış amacıyla diğerleriyle istenmeyen iletişim kurma
  • Sahte ad kullanma
  • Bir kişinin veya kuruluşun kimliğine bürünme veya bir kimliğin diğer yanlış temsilleri
  • Facebook'un Hak ve Sorumluluklar Bildirimi'ni ihlal eden içeriklerin paylaşımı (Bunlara müstehcen, pornografik veya cinsel içerikli fotoğrafların yanı sıra görsel şiddet içeren her tür fotoğraf dahildir. Bir bireyi veya grubu tehdit eden, korkutan, rahatsız eden, utandıran veya istemedikleri şekilde onların üzerine dikkat çeken fotoğrafları veya yazılı içerikleri de kaldırırız.)


Sitede izin verilmeyen belirli davranış ve içerik türleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Facebook'un Hak ve Sorumluluklar Bildirimi'ni inceleyin.


İhlal edici içerik paylaşmadıysanız veya Hak ve Sorumluluklar Bildirimi'ni başka türlü ihlal etmediyseniz, yakın bir zamanda hesabınızın gizliliğinin başka biri tarafından ihlal edilmiş olabileceğine dikkat edin. Ayrıca, sistemimiz zaman zaman güvenlik nedenleriyle hesapları geçici olarak kapatır.

Hesabınızın yanlışlıkla kapatıldığını düşünüyorsanız,
buraya tıklayın.