Eczane-i Hamdi, Türkiye'de açılan ilk eczanelerden biridir. Eczane-i Hamdi, Haseki Hastanesi başeczacısı Ahmet Hamdi Bey tarafından 1890 yılında (bazı kaynaklara göre 1880) Zeyrek yokuşu başlangıcında açılmıştır.


Sahibinin Türk ve müslüman olması nedeniyle çok kısa bir süre içinde adının duyulmasıyla ün kazanan eczane, devlet ve sarayın önde gelenleri tarafından ilgi görerek, normal satışlarının yanı sıra, seçkin sınıfa ilaç sattı. Ahmet Hamdi Bey'in eczanesinde birçok eczacı yetişti. Bir süre sonra Vezneciler semtine taşınan eczanede ilaç üretimi de yapılmaktaydı. Bunların bazıları; Kola Hamdi, Elixir Digestif, Kefir, Liqueur de Goudron, Dermophile, Syrop İodotannique Phospate en tanınmışlarıydı.Dönemin diğer eczaneleri


  • Eczane-i Ziyâ (Divanyolu, 1890)
  • Ethem Pertev Bey Eczanesi (Aksaray, 1895)
  • Eczane-i Mehmed Kâzım (Beşiktaş, 1896)
  • Halep Eczanesi (kurucusu : Beşir Kemal, Bahçekapı, 1898)
  • İstikamet Eczanesi (kurucusu : Hasan Rauf, Divanyolu, 1900)