Verem Savaş Dispanseri Görevleri - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Verem Savaş Dispanseri Görevleri

 1. Verem Savaş Dispanseri Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Verem Savaş Daire başkanlığı'na bağlı, Türkiye'de verem ile mücadele etmek üzere kurulmuş sağlık kuruluşlarıdır.

  Verem Savaş Dispanseri

  Tüberküloz teşhisi, tedavi ve takibi, BCG aşılamaları gibi işlemler buralarda ücretsiz olarak yapılmaktadır. Bu kurumlarda röntgen bölümünde Tüberküloz teşhisi amacıyla akciğer grafisi çekilmesi, laboratuvar bölümünde mikroskopla balgamda etken basil aranması gibi işlemler yapılır. Balgam numunelerinin bir örneği bölge tüberküloz laboratuvarlarına gönderilir.Bunların haricinde rapor verme,düzenli kayıt tutma,tüberküloz hakkında bilgilendirme işlemleri de yapılır. Türkiye'de 2010 yılı sonu itibari ile Verem Savaş Dispanseri sayısı 198,'dir.

  Görevleri

  Bölgesinde verem savaşı ile ilgili çalışmaları yürütmek.

  Bildirimi yapılan hastaların tedavilerini düzenli sürdürmelerini sağlamak.

  Semptomlu ya da tüberküloz şüphelenilen her hastada balgam mikroskopisi yaparak tanı koymak.

  Tüberküloz tedavisini yürütmek,hastalara ilaçlarını ücretsiz olarak vermek,tedavinin düzenli yürütülmesini sağlamak,

  Doğrudan gözetimli tedavi (DGT) planı yapmak,DGT uygulayıcısını belirlemek.

  Tüberküloz hasta yakınlarının (temaslıların) muayenelerini yapmak.

  Koruyucu ilaç tedavisi gereken kişilere bu tedaviyi vermek ve kaydını tutmak.

  Tedavisi üstlenilen hastaların kayıtlarını tutmak ve arşivlemek.

  Hastaneye yatışı gereken tüberküloz hastalarını hastaneye sevk etmek.

  Çeşitli kurumlardan istenen tüberküloz olmadığına dair raporları düzenlemek ve vermek.

  Faaliyetleri


  2010 yılı verilerine göre dispanserlerde yapılan işlemler;

  2.378.998 poliklinik muayenesi

  1.793.368 radyolojik tetkik

  92.238 direk mikroskopi

  125.256 bölge tüberküloz laboratuvarlarına gönderilen örnek sayısı

  2009 yılı verilerine göre;

  115.421 temaslı muayenesi

  21.326 koruyucu ilaç tedavisi

  Güncelleme : 2017-10-08
  Okunma: 2260 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -