Name:	Turk-Hematoloji-Dernegi.jpg 
Views:	1652 
Size:	21,0 KB (Kilobyte) 
ID:	29168


Türk Hematoloji Derneği (THD)
, İstanbul'da bulunan bir sivil toplum kuruluşudur.1967 yılında hepsi profesör olan, Sedat Tavat, Arif İsmet Çetingil, F. Reimann, Şeref İnceman, Orhan N. Ulutin, Ayhan Çavdar, Burhan Say, Nail Tartaroğlu, Mustafa Karaca adlı doktorlar tarafından kuruldu. Haziran 2007 itibarıyla 641 üyeye sahip olan dernek, THD, Uluslararası Hematoloji Birliği üyesidir.


Amacı
Tüzüğünde belirtildiğine göre THD'nin amacı, Türkiye'de hematoloji ve hematolojiyle birlikte çalışan bilim dallarıyla ilgili bilgi iletişimini sağlamak, bu konudaki çalışma ve araştırmaları geliştirmek, desteklemek, tüm Türkiye sınırları içinde ihtiyaç duyan herkesin faydalanmasına sunmak ve Türk hematolojisinin ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil edilmesini sağlamak şeklinde açıklanmaktadır.


Etkinlikleri

Türk Hematoloji Derneği, amacı doğrultusunda çeşitli etkinlikler göstermektedir.


 • Toplantılar
  • Ulusal kongreler
   • Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi
   • Ulusal Hematoloji Kongresi

  • Uluslararası kongreler
   • 1st International Congress of Leukaemia Lymphoma Myeloma
   • ISH2005 Dünya Kongresi

  • Türk Hematoloji Okulu
  • İlaç Endüstrisinde Çalışanlar İçin Hematoloji Eğitim Programı (İÇHEP) Kursu

 • Komiteler
  • Hemofili Bilimsel alt komitesi
  • Laboratuvar Standartları Bilimsel alt komitesi
  • Multipl Miyelom Bilimsel alt komitesi
  • Kemik iliği Yetersizliği Bilimsel alt komitesi
  • Akut Lösemiler Bilimsel alt komitesi
  • Kronik Lösemiler Bilimsel alt komitesi
  • Hematopatoloji Bilimsel alt komitesi
  • Kök Hücre Biyolojisi ve Araştırmaları Bilimsel alt komitesi
  • Hemostaz-Tromboz Bilimsel alt komitesi
  • Eritrosit Hastalıkları ve Hemoglobin Bilimsel alt komitesi
  • Hematolojide Enfeksiyonlar ve Destek Tedavileri Bilimsel alt komitesi
  • Transfüzyon Tıbbı-Kan Bankacılığı ve Hemaferez Bilimsel alt komitesi
  • Moleküler Hematoloji ve Sitogenetik Bilimsel alt komitesi
  • Lenfoma Bilimsel alt komitesi
  • Kök Hücre Nakli Bilimsel alt komitesi

 • Ödül ve destekler
  • Araştırma Projelerine Destek Programı
  • Genç Araştırıcılar İçin Yurt Dışı Desteği
  • Uluslararası Bilimsel Yayınlara Destek ve Özendirme Programı
  • Turkish Journal of Hematology Destek Programı
  • THD Ulusal Kongreleri Bildiri Ödülü

 • Kurs ve eğitimler
  • Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursları
  • Bilimsel Alt Komite Kursları
  • Hematoloji İlk Basamak Kursları
  • JACIE Kursu
  • JACIE Accreditation Process