İsim: Tusad.jpg
Görüntüleme: 438
Büyüklük: 5,3 KB (Kilobyte)


Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD)
, merkezi İstanbul'da bulunan bir sivil toplum kuruluşudur. Göğüs hastalıkları uzmanı dokuz kurucu üye tarafından 22 Haziran 1970 tarihinde oluşumu gerçekleştirilen Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, 28 Şubat 1978 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından "kamu yararına çalışan dernek" statüsünde kabul edilmiştir.


Kurucu üyeler


 • Prof. Dr. Rauf Saygın
 • Prof. Dr. Cem'i Demiroğlu
 • Prof. Dr. Fahir Melek Göksel
 • Prof. Dr. Sadi Sun
 • .Prof. Dr. Necati Akgün
 • Prof. Dr. Meliha Terzioğlu
 • Prof. Dr. Naci Bor
 • Prof. Dr. Faruk Yener
 • Dr. Fela Ersek


Amacı
TÜSAD, toplumsal ve mesleki eğitimi ve araştırmaları destekleyerek Türk halkının akciğer sağlığını korumak amacıyla; solunum sisteminin yapı, fonksiyon ve hastalıkları ile ilgili konularda bilgileri geliştirmek, araştırma yapıp yapılan araştırmaları desteklemek, bu araştırmları yayın organlarıyla yaymak, göğüs hastalıklarıyla ilgili mediko-sosyal çalışmalarda bulunmak, aynı doğrultuda sağlıkçılar için bilimsel ve halk için eğitici ve öğretici toplantılar düzenlemek, bu çalışmaları gerçekleştirecek vakıf ve kuruluşlar oluşturmak, diğer ülkelerde aynı ve benzeri konularda çalışan bilimsel kuruluşlarla işbirliği yapmak şeklinde çalışmalar gerçekleştirmek amaçlarını gütmektedir.


Yapılanma


 • TÜSAD'ın Ankara, Erzurum, İzmir ve Samsun'da şubeleri bulunmaktadır.
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği'nin
  • Akciğer kanseri,
  • Astım ve alerji
  • Fizyoloji
  • Girişimsel Pulmonoloji
  • İnfeksiyon
  • KOAH
  • Tüberküloz
  • Yoğun bakım
  • Solunum rehabilitasyonu
  • Difuz parankimal akciğer hastalıkları
  • Tütün kontrolu gibi çalışma grupları bulunmaktadır.


Etkinlikler
TÜSAD, amacı doğrultusunda, makaleler yayımlamakta, astım, Koah, allerji ilacı gereçlerini ücretsiz dağıtmakta, çeşitliyayınlar, Solunum Dergisi yayımlamakta, Ulusal solunum kongreleri düzenlemekte, web sayfası aracılığıyla "hasta bilgilendirme" çalışması yapmakta, oluşturduğu "yeterlilik kurulu" ile uzmanlık eğitiminin standardizasyonu ve sürekli eğitimin sağlanmasına çalışmaktadır. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği ayrıca,


 • Yoğun bakım kursu,
 • Radyolojik patoloji kursu,
 • Uykuda solunum bozukluklarında pozitif havayolu basıncı (PAP) tedavisi kursu,
 • Tıpta bilimsel araştırma yöntemleri kursu,
 • Acil tıp kursu,
 • Akciğer kanserinde temel moleküler biyoloji kursu gibi eğitim çalışmaları yapmakta, çeşitli panel ve sempozyumlar düzenlemektedir.