İsim:  Turk Gogus Cerrahisi Dernegi.gif
Görüntüleme: 456
Büyüklük:  3,6 KB (Kilobyte)Türk Göğüs Cerrahisi Derneği, merkezi Ankara'da bulunan bir sivil toplum kuruluşudur.Oluşum çalışmaları 1997 yılında başlayan dernek 1998 yılında "Göğüs Cerrahisi Derneği" adı altında kuruluşunu gerçekleştirdi. İlk olağan genel kurul toplantısında adını "Türk Göğüs Cerrahisi Derneği" olarak değiştiren dernek, İstanbul ve İzmir'de bulunan iki şubesiyle göğüs cerrahisi uzmanlık dalında bir meslek kuruluşu olarak, etkinlik göstermektedir.


Amacı

  • Türk Göğüs Cerrahisi Derneği'nin amaçları, kendi alanındaki gelişmeleri izlemek ve yaygınlaştırmak için yerel ve uluslararası kongre, seminer, panel, sempozyum, kurslar gerçekleştirmek, Türkiye'de bu konuda araştırmalar ve göğüs cerrahisi ile ilgili hasta ve hasta yakınlarının eğitimi için çaba göstermek, çeşitli sağlık tesisleri oluşturmak, göğüs cerrahisi konusunda çalışan araştırmacı ve projelerini desteklemek, derneğe destek amacıyla piyango, balo, konser, gezi, kermes, sergi, spor yarışması gibi etkinliklerde bulunmak şeklinde açıklanmaktadır. Ayrıca dernek, göğüs cerrahisi uzmanlık eğitiminin standardının oluşturulması, korunması ve yükseltilmesi, eğitimde ve uygulamada kalite denetiminin sağlanması, uzmanlık eğitimi sonrasında Sürekli Tıp eğitimi etkinliklerine katılımın teşvik edilmesi, özendirilmesi ve denetlenmesi amaçlarıyla uzmanlara yeterlilik belgesi vermektedir.


Etkinlikleri


  • Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongreleri (3)
  • Mediastinoskopi kursu
  • Torasik Çıkış Cerrahisi kursu
  • Pektus Deformitelerinde Cerrahi Tedavi kursu
  • Videotorakoskopi Temel Eğitim Kursu
  • Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi