Ekilebilir toprakların en az üçte ikisinde başta buğday ve arpa olmak üzere tahıl yetiştirilir. Daha çok yöre halkınca tüketilen bu tahılların dışında ilin gelir getiren en önemli tarımsal ürünü haşhaştır.


Afyonkarahisar'da Yetişen Tarım Ürünleri


Türkiye haşhaş üretiminin yansını Afyonkarahisar sağlar. Haşhaş kapsüllerinden tıpta yararlanılan afyon, tohumlarından ise yağ çıkarılır. Küspesi de hayvan yemi olarak kullanılır.

Afyonkarahisar'da Yetişen Tarım Ürünleri 2


Şekerpancarı, ayçiçeği ve patates de ilin başlıca tarımsal ürünleridir.