Adıyaman, sahip olduğu coğrafi konum ve iklim açısından tarıma müsait bir ildir. Nitekim, halihazırda ekonomik açıdan tarıma dayalı İl özelliğini hala taşımaktadır. İlin, bir tarım İli olmasında, endüstri ve ticaret merkezlerine olan uzaklığında önemli bir etken olmuştur.


Adıyaman'da Yetişen Tarım Ürünleri

Daha çok ve kaliteli tarım ürünleri üreterek çiftçilerin gelir düzeyini yükseltmek amacıyla gerek devletçe ve gerekse özel sektör tarafından bir çok proje uygulamaya konulmaktadır. Ancak, bölge çiftçisinin şu andaki sosyo-ekonomik düzeyi, sürdürülen çalışmalardan ivedi sonuç alınmasını oldukça güçleştirmektedir.


İlde tütün, Antep fıstığı, mercimek ve nohut yetiştirilmektedir.

Adıyaman'da Yetişen Tarım Ürünleri