Enfarktüs Çeşitleri Nelerdir?


  • Miyokardiyal enfarktüs (kalp krizi)
  • Pulmoner embolizm ("akciğer krizi")
  • İskemik beyin kazası (inme - %80 enfarktüsten kaynaklanır)
  • Periferik tıkayıcı arter hastalığı (en ciddisi kangrendir)
  • Antifosfolipit sendromu
  • Sepsis
  • Dev hücre arteriti
  • Renal enfarktüs