Okulların geçmişi Antik Yunan Medeniyetine kadar dayanır. Antik Yunan dönemine ait bilgiler öğrencilerin belirli bir tesiste bir araya gelerek çeşitli akademik alanlarda eğitim aldıklarını göstermektedir. Bu okullardan en bilineni M.Ö. 385 yılında, Yunan Filozof Platon tarafından kurulmuş, felsefe eğitimi veren Akademia'dır.


İlk öğretim okulu sistemi M.S. 425 yılına ait kayıtlarda Bizans İmparatorluğu'nda kullanıldığını göstermektedir. Bizans askerlerinin en az ilkokul seviyesinde eğitim görmelerini zorunlu kılmışlardır.Bu sistem 1453 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun Bizans İmparatorluğu'na son vermesi ile yok olmuştur.

Okulu Kim Buldu?

Okulların bulunuşuna iat kaynakların bir kısmı da İslam Medeniyetini göstermektedir. İslam kültürünün güçlü bir bilgi birikimine sahip olması sistematik yönetmelerin uygulandığı bir eğitim sisteminin varlığına işaret eder. Okul için önce camiler kullanılmaya başlanmıştır. 9. yy da Medreseler açılmıştır. Daha sonra Osmanlılar döneminde Medreselerin çevresine cami, hastane, aşevleri ve çeşitli tesisler inşaa edilerek, bu kurumların halk ile iç içe olması amaçlanmıştır. Günümüz üniversiteleri ile Osmanlı Medreselerinin önemli bağlantıları vardır. Medresler ile günümüz üniversitelerinin temeli atılmıştır.


Okul kelimesi, Fransızca "école"den dilimize geçmiştir. Osmanlı eğitim sisteminde "mektep" olarak bilinen kelime 1935'te "okul" olarak değiştirilmiştir.