Çivi Yazısını Kim Buldu? - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Çivi Yazısını Kim Buldu?

 1. Çivi yazısı çok eski devirlere ait olan Mezopotamya'daki kavimlerin kullandıkları bir yazı çeşididir. Yazıların her birisi çiviye benzediği için bu isim verilmiştir. Yazı karekterleri yarım üçgen, birbirine karşı zıt yönde çizilmiş çizgiler, dikey çivi, yatay çivi, aşağı ve yukarı eğik çivi, köşe çengeli, gibi yazılardır. Çivi yazısı soldan sağa doğru yazılır.


  Çivi Yazısını Kim Buldu?

  Çivi yazısını ilk bulan Sümerler olmuştur. Mezopotamya'ya gelip yerleşenler de kullanmıştır. Mezopotamya dışındaki kavimlerin Asurlular, Hititler, İranlılar tarafından da kullanıldığı anlaşılmıştır. 5000 sene önce çivi yazısıyla taşlar üzerine yazılan Hammurabi kanunları günümüze kadar saklanabilmiştir.

  İlk yazı türü olan çivi yazısı, taşların üzerine resimler ya da harfler ile özel bir teknikle yazılır. Çivi yazısı papirüsün bulunması ile son bulmuştur. İfade edilmek istenen kavramlarda, var olan kayıt sisteminin yetersiz kalması, yazının gelişmesinde çok önemli bir adım atılmasına neden oldu. Bu, kullanılan dilin, ilk olarak aktif bir biçimde yazıya geçirilmesi olayıdır. Bu aşamada, Sümer dilinin çoğunlukla tek heceli kelimelerden oluşmasının da büyük payı vardır. Böylece, çizilen her işarette, tasvir edilen nesne değil, bu kelimenin ses değeri ön plana çıkarılmıştır.


  Çivi yazısı hece sistemine dayanan bir yazı sistemi olduğu için, sesli harflerin birer işaretle gösterilebilmelerine karşın, sessiz olanlar mutlaka bir sesli ile birlikte belirtilmek zorundadırlar.
  Güncelleme : 2018-10-24
 2. 2013-02-01 #2
  çivi yazısı nasıl yazılır?

  Okunma: 6601 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -