Name:	Mürekkep.jpg 
Views:	1069 
Size:	3,2 KB (Kilobyte) 
ID:	28575


Eski Mısırlılar ve Çinliler, lamba isini su ve tutkalla karıştırarak mürekkep yapmasını biliyorlardı. Lamba isinden elde edilen mürekkepler, Ortaçağ'da Avrupa'da da kullanıldı. 1400'lü yılların ortalarında ise, Alman matbaacı Johann Gutenberg yağ esaslı baskı mürekkeplerini geliştirdi.

Asıl yazı mürekkebini ise, 1834 yılında, İngiltere'de Henry Stephens üretti ve 15 yıl sonra da yoğun biçimde kullanılmaya başlandı. Sentetik mürekkepler ise, 1860'h yıllarda İngiltere ve Almanya'da yapıldı.